БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ЛЕКАРИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ЛЕКАРИ.
За повече информация, посете следния линк:
https://blsbg.com/bg/4077.bls-obyavyava-konkurs-za-studenti-po-medicina-specializanti-doktoranti-i-mladi-lekari.html

Ирен Борисова – експерт – о899906647, Яна Кръстева – експерт – 0899906655, Десислава Василева – експерт – 0899906616 тел.: 029549460

Comments are closed