І – ва катедра Вътрешни болести

 

Ръководител катедра:

Проф. д-р Господинка Р.Пракова-Василева, дм

 

Академичен състав:

Доц. д-р Ваня Цонева Иванова, дм

              списък с публикации

доц. д-р Димо Митев Димов, дм

ас. д-р Красимира Госп. Нанчева-Колева

ас. д-р Яница Ангелова Желязкова

ас. д-р Емилена Кънчева Вучкова

ас. д-р Ренета Йовчева Койчева

ас. д-р Виолета Цветкова Николова

ас. д-р Тодор Петров Борисов

 

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

"Вътрешни болести и терапия – ІІ част" задължителна дисциплина за студенти V курс, специалност "Медицина"

"Експертиза на работоспособността" – избираема дисциплина за студенти, специалност "Медицина"

"Експертиза на работоспособността" – задължителна дисциплина за студенти, специалност "Социални дейности" – редовно и задочно обучение

"Клинична лаборатория" – задължителна дисциплина за студенти от специалност "Медицина", "Медицинска сестра" и "Акушерка"

 

Секция Обща медицина

д-р Севдалина Алекова Тодорова

гл.ас. д-р Кирил Стефанов Славейков,дм

Танка Русева Станкова – организатор

Comments are closed