ІІ – ра катедра Вътрешни болести

  

 

Ръководител катедра:

Доц. д-р Маргарит Маринов Пенев, дм

 

Академичен състав:

проф.д-р Стоянка Георгиева Владева, дм

гл. ас. д-р Мариана Пенкова Радичева

ас. д-р Димитър Асенов Димитров

ас. д-р Петко Димитров Илчев

ас. д-р Веска Тенева Иванова

ас. д-р. Мария Стефанова Жукова

ас. д-р Валентин Георгиев Врачев

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

"Вътрешни болести и терапия – І част" задължителна дисциплина за студенти, специалност "Медицина"

Comments are closed