Утвърдени програми за специализация по Наредба 1/2015г. на МЗ

​Акушерство и гинекология от 13.10.2015

Ангиология от 22.07.2021г

Болнична фармация от 08.06.2016

Вътрешни болести от 16.03.2017

Детска дентална медицина 21.10.2019г

Детска неврология от 22.02.2017

Епидемиология на инфекциозните болести от 31.5.2018

Икономика на здравеопазването от 15.02.2019г

Инфекциозни болести от 09.01.2017

Кардиохирургия от 01.10.2018г

Клинична имунология от 22.02.2017

Клинична лаборатория от 01.02.2017

Клинична хематология от 09.11.2016

Клинична фармакология и терапия от 09.12.2016

Консултант по проблемите на майчинството и развитието на новороденото от 27.01.2020г

Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози) от 22.02.2017г.

Медицинска генетика от 21.12.2016

Медицинска радиологична физика от 03.07.2015

Нервни болести от 05.09.2016

Нуклеарна медицина от 27.11.2017г

Обща дентална медицина от 03.12.2018г

Обща и клинична патология

Орална хирургия от 27.07.2017г

Ортодонтия от 25.04.2018г.

Педиатрия от 01.12.2016

Радиобиология от 03.07.2015г. до 04.03.2021г

Радиобиология от 05.03.2021г

Радиобиология (за лица с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите науки, биотехнологиите и генното и клетъчното инженерство) от 03.07.2015

Радиобиология (за лица с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите науки, биотехнологиите и генното и клетъчното инженерство) – от 05.03.2021г

Радиационна хигиена от 03.07.2015

Радиационна хигиена (за лекари) – от 10.09.2021г

Радиационна хигиена (за лица с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите науки и биотехнологиите)от 03.07.2015

Радиационна хигиена (за лица с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите науки и биотехнологиите) – от 10.09.2021г.

Теоретични основи на медицинската химия от 25.5.2015

Трансфузионна Хематология

Фармакология и фармакотерапия от 07.01.2016

Comments are closed