Утвърдени програми за специализация по Наредба 1/2015г. на МЗ

​Акушерство и гинекология от 13.10.2015

Ангиология от 22.07.2021г

Болнична фармация от 08.06.2016

Вътрешни болести от 16.03.2017

Гериатрични здравни грижи

Детска дентална медицина 21.10.2019г

Детска неврология от 22.02.2017

Епидемиология на инфекциозните болести от 31.5.2018

Икономика на здравеопазването от 15.02.2019г

Инфекциозни болести от 09.01.2017

Кардиохирургия от 01.10.2018г

Клинична вирусология от 29.07.2022г

Клинична имунология от 22.02.2017

Клинична лаборатория от 01.03.2017

Клинична хематология от 09.11.2016

Клинична фармакология и терапия от 09.12.2016

Консултант по проблемите на майчинството и развитието на новороденото от 27.01.2020г

Лабораторна вирусология от 29.07.2022г

Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози) от 22.02.2017г.

Медицинска генетика от 21.12.2016

Медицинска радиологична физика от 03.07.2015

Медицинска радиологична физика от (за лица с квалификация в областта на физическите и инженерните науки) от 22.08.2022г

Нервни болести от 15.09.2016

Нервни болести от 18.11.2022

Нуклеарна медицина от 27.11.2017г

Обща дентална медицина от 03.12.2018г

Обща и клинична патология от 04.07.2018г

Орална хирургия от 27.07.2017г

Ортодонтия от 25.04.2018г.

Педиатрични здравни грижи от 27.10.2022

Педиатрия от 01.12.2016

Радиационна хигиена за лекари до 10.09.2021г

Радиационна хигиена за лекари от 10.09.2021г

Радиационна хигиена за инспектори по обществено здраве от 10.09.2021г

Радиационна хигиена за немедици до 10.09.2021г

Радиационна хигиена за немедици от 10.09.2021г

Радиобиология за лекари от 05.03.2021г

Радиобиология (за лица с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите, биотехнологиите, молекулярната биология и генното и клетъчното инженерство) от 05.03.2021г

Теоретични основи на медицинската химия от 25.5.2015

Трансфузионна хематология от 09.10.2017г

Фармакология и фармакотерапия от 07.01.2016

Comments are closed