Утвърдени програми за специализация по Наредба 1/2015г. на МЗ

​Акушерство и гинекология от 13.10.2015

Болнична фармация от 08.06.2016

Вътрешни болести от 16.03.2017

Детска неврология от 22.02.2017

Епидемиология на инфекциозните болести от 2018

Инфекциозни болести от 09.01.2017

Клинична имунология от 22.02.2017

Клинична лаборатория от 01.02.2017

Клинична хематология от 09.11.2016

Клинична фармакология и терапия от 09.12.2016

Лабораторна имунология(за лица с квалификация в областта на биологическите, биохимическите, биотехнологиите и молекулярната биология) от 22.02.202017

Медицинска генетика от 21.12.2016

Медицинска радиологична физика от 03.07.2015

Нервни болести от 05.09.2016

Обща и клинична патология

Педиатрия от 01.12.2016

Теоретични основи на медицинската химия от 25.5.2015

Трансфузионна Хематология

​Радиобиология от 23.7.2015

Радиобиология (за лица с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите науки, биотехнологиите и генното и клетъчното инженерство) от 03.07.2015

Радиационна хигиена от 03.07.2015

Радиационна хигиена (за лица с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите науки и биотехнологиите)от 03.07.2015

Фармакология и фармакотерапия от 07.01.2016

Comments are closed