Теоретично обучение по специалности и такси

Теоретично обучение по специалности и такси


Таксите могат да бъдат превеждани по банков път на сметка :

ТУ-МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ   

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК СТАРА ЗАГОРА
BG52UNCR76303100117655

UNCRBGSF
Стара Загора „Армейска“ 11

 

Comments are closed