ОБЯВА

Медицински факултет, специалност „Социални дейности“ организира Курсове за следдипломна квалификация за екипите, предоставящи общодостъпни и специализирани социални услуги – директори, социални работници, възпитатели, педагози, психолози, трудотерапевти, медицински сестри, общински служители, докторанти и други заинтересовани лица.

Курсовете  за следдипломна квалификация са:

Форма на провеждане: онлайн.

Следдипломната квалификация завършва с издаване на удостоверение.

Продължителността на обучението е между 2 и 3 дни.

Цена: 40 лв./ден

За да вземете участие в обучението, моля попълнете заявление (от тук). Изпратете Заявлението по електронна поща на e-mail: soc.dein@abv.bg и очаквайте от нас потвърждение на Вашата регистрация. Курсовете се провеждат при сформиране на група от минимум шест човека.

 

Comments are closed