Обява

ОБЯВА

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  – СТАРА ЗАГОРА  ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 21-00-498/21.08.19г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  ПО НАРЕДБА № 15/02.07.2008 НА МЗг. ЗА  ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ :

   ОБЩА МЕДИЦИНА – 35бр.

       Документи ще се приемат от 02.09.2019г. – 15.09.2019г.в отдел СДО,ет.1,ст.1

Необходими документи  :

  1. Копие на диплома за висше образование с приложението.
  2. Копие на удостоверение от БЛС.
  3. Първа и последна страница на договора с РЗОК.
  4. Копие на свидетелство за друга специалност /ако има такава/
  5. Удостовирение от РЗИ за регистрация на ИПМП.
  6. Такса участие в конкурс по документи – 170 лв.

Comments are closed