Обява

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  -СТАРА ЗАГОРА  ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ  ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  ПО НАРЕДБА № 1/22.01.2015г. ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ :

       БИОХИМИЯ        – 1бр.

Документи ще се приемат от 01.08.2019г. – 30.08.2019г.в отдел СДО,ет.1,ст.1

Необходими документи  :

  1. Копие на диплома за висше образование с приложението.
  2. Копие на удостоверение от БЛС.
  3. Препис – извлечение от трудова книжка.
  4. Копие на свидетелство за друга специалност /ако има такава/
  5. Такса участие в конкурс по документи – 60 лв.

Comments are closed