Обява

ОБЯВА

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  – СТАРА ЗАГОРА  ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ОТ 09.10.2019г. ЗА НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО                      

 НАРЕДБА №1/22.01.2019г. :

          1. ТРУДОВА МЕДИЦИНА – 2 места

          2. БИОХИМИЯ – 1 място (за биохимици,молекулярни биолози,химици,генетици и биотехнолози)

          3. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 4 места ( за медицински сестри, акушерки,инспектори по обществено здраве и фелдшери).

       Документи ще се приемат от 01.11.2019г. – 30.11.2019г.в отдел СДО,ет.1,ст.1

Необходими документи  :

  1. Копие на диплома за висше образование с приложението.
  2. Копие на удостоверение от БЛС.
  3. Копие на свидетелство за друга специалност /ако има такава/
  4. Такса участие в конкурс по документи – 60 лв.

 

Comments are closed