Обява места финансирани от държавата за 2018г.

 

 

Медицински факултет при Тракийски университет гр.Стара Загора,отдел ”СДО” обявява конкурс по документи за места финасирани от държавата по чл.40 ал.1и /или чл.41ал.1от Наредба № 1 от 22.01.2015г. на Министъра на задравеопазването и Заповед № РД-19-3/15.09..2017г.

Документи за конкурсния изпит се подават в отдел СДО на Медицински факултет-гр.Стара Загора,ул.Армейска 11, ет.1,ст.1 в едномесечен срок от – 01.10.2017г. до 30.10.2017г.

Такса за участие-60лв.

За контакти: Свилена Дамянова,Росен Димитров  

Тел.042 664 203;042 664 419

e-mail: sv.damyanova@mf.uni-sz.bg

Места финансирани от държавата

Изтегли заявление

Comments are closed