На вниманието на специализантите по Обща медицина!!!

 

 

На вниманието на специализантите по Обща медицина!!!

Всички специализанти по Обща медицина, желаещи да преминат теоретично обучение от съответната програма за специализация съгласно план-графика на МФ за 2016 г., е необходимо в срок от 14 дни, преди датата на обявения модул, да подадат заявление в отдел СДО на МФ при ТрУ-Ст. Загора. Към заявлението се прилага и документ за платена такса, определена от висшето училище съгласно чл. 40, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ.

Такса не се заплаща от специализанти, класирани на места, финансирани от държавата.

Заявленията и документите за платена такса се подават на адрес:

Медицински Факултет, Тракийски Университет – Стара Загора,

ул. Армейска 11, Отдел СДО

всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа

тел: + 359  42 664 419;  + 359 42 664 203
 

или

на електронна поща: E-mail: sdo_mf@mf.uni-sz.bg 

Comments are closed