Обява за неклинични специалности

ОБЯВА 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  – СТАРА ЗАГОРА  ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ №10/11.10.2022г. ЗА НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО НАРЕДБА №1/22.01.2019г. :

          1.АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ – 1 място        
          2.МЕДИЦИНА  НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ (на катастрофите)– 2 места


         Документи ще се приемат от 11.10.2022г. – 11.11.2022г.

в отдел СДО, ет.1, ст.1

Необходими документи:
1.    Копие на диплома за висше образование с приложението.
2.    Копие на удостоверение от БЛС.
3.    Копие на свидетелство за друга специалност /ако има такава/
4.    Такса участие в конкурс по документи – 60 лв.

 

Comments are closed