Обява за конкурс за специализация по Обща медицина

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  – СТАРА ЗАГОРА  ОБЯВЯВА 15 МЕСТА  ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  ПО НАРЕДБА № 1/22.01.2015г. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  „ОБЩА МЕДИЦИНА“ ОТ 21. 11. 2016 Г. ДО 21. 12. 2016 Г.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В

ОТДЕЛ СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

гр. Стара Загора, ул. Армейска 11

тел: + 359  42 664 419; +359 42 664 203

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.00 – 16.00 ЧАСА

Comments are closed