Учебни графици

График за летен семестър 2020/2021 учебна година специалност "Медицинска сестра"​

График за летен семестър 2020/2021 учебна година специалност "Акушерка"​

График за летен семестър 2020/2021 учебна година специалност "Лекарски асистент"​

График за летен семестър 2020/2021 учебна година специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия"​

График за летен семестър 2020/2021 учебна година специалност "Социални дейности"​ редовно обучение

 

График за зимен семестър 2020/2021 учебна година специалност "Медицинска сестра"​

График за зимен семестър 2020/2021 учебна година специалност "Акушерка"

График за зимен семестър 2020/2021 учебна година специалност "Лекарски асистент"

График за зимен семестър 2020/2021 учебна година специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия"

График за зимен семестър 2020/2021 учебна година специалност "Социални дейности"  редовно обучение

 

 

График за зимен семестър 2020/2021 учебна година специалност "Социални дейности"  задочно обучение

График за зимен семестър 2020/2021 учебна година специалност "Управление на здравните грижи"  задочно обучение

 


 


 

 

График за преддипломен стаж за 2018/2019 година специалност "Медицинска сестра"

График за преддипломен стаж за 2018/2019 година специалност "Акушерка"

График за преддипломен стаж за 2018/2019 година специалност "Лекарски асистент"

 

 

Comments are closed