Обучение по ОБЩА МЕДИЦИНА

Учебна програма 

 

⇒ УЧЕБНА ПРОГРАМА по Наредба №1/22.01.2015г

⇒ УЧЕБНА ПРОГРАМА по Наредба №15/02.07.2008г

 

 

Теоретично обучение по модули

 

График за теоретични модули за 2017

 

 

 

Практическо обучение 

 

Акредитирани лечебни заведения за болнична помощ

Акредитирани лечебни заведения за първична медицинска помощ

Comments are closed