МЗ обявява втора процедура за подбор на лекари специализанти по медицина и по дентална медицина

МЗ обявява втора процедура за подбор на лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, чието обучение може да бъде финансирано по проект „Специализация в здравеопазването“

Comments are closed