Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт

Академичен състав:

 

ст. препод. Мариета Тодорова Синилкова

преп. Сидер Димитров Димитров

Доц. д-р Елена Милкова Илиева, дм

Доц. Руска Василева Паскалева, дп

Доц. д-р Георги Михайлов Саров, дс, дм

ас. д-р Галина Петрова Мръцкова – Делиева

ас. д-р Димитринка Христова Петкова

ас. Ваня Стефанова Павлова

ас. Виолета Андреева Иванова

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

·        Студентски спорт

 
 

Ст.пр. Мариета Тодорова Синилкова

 
Научни интереси в областта на шейпинг, пилатес и аеробика.

Comments are closed