Курсове

Клиника по Съдова Хирургия

 

№1, курс

Тема: „Ултразвукова диагностика на съдовата система – артериална и венозна на съдовите заболявания – Доплерсонография.“

База: МФ – Стара Загора

Място на провеждане: Клиника по съдова хирургия

Ръководител: Проф. Т.Кавръков, дм

Технически отговорник : Д-р Христо Абрашев

Продължителност в дни : 20

Начало: 01.02.2019 г

Предназначен за: лекари и специализанти по съдова хирургия

Брой на курсистите:

Кредитни точки:

С използване на апаратура: да

 

ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА 2019г.

⇒Заявление за курс

⇒Такси за участие

Comments are closed