Контакти

Отдел Следдипломно обучение
гр. Стара Загора, ул. Армейска 11
тел: + 359  42 664 419;  + 359 42 664 203
E-mail: sdo_mf@mf.uni-sz.bg  


Ръководител 
Проф. д-р Господинка Пракова, дм 

тел: +359 898 250 183
E-mail: prakova@hotmail.com

 

Инспектор 
Ганка Крумова 

тел: + 359 42 664 203;
 
+359 885 017955

E-mail: krumovagk@gmail.com

 

Инспектор 
Свилена Дамянова 

тел: + 359  42 664 419
E-mail: sv.damyanova@mf.uni-sz.bg

 

 

 

Comments are closed