Конкурси


ОБЯВА 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  – СТАРА ЗАГОРА  ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ОТ 1/24.01.2022г. ЗА НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО НАРЕДБА №1/22.01.2019г. :
        
1. МЕДИЦИНА  НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ (на катастрофите)– 2 места
2. СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ – 1 място
3. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ  – 1 място 
4. ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА – 1 място 
         Документи ще се приемат от 25.01.2022г. – 24.02.2022г. в отдел СДО, ет.1, ст.1

Необходими документи:
1.    Копие на диплома за висше образование с приложението.
2.    Копие на удостоверение от БЛС.
3.    Копие на свидетелство за друга специалност /ако има такава/
4.    Такса участие в конкурс по документи – 60 лв.

Comments are closed