Конкурси

ОБЯВА

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  – СТАРА ЗАГОРА  ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ОТ 10.03.2020г. ЗА НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО

НАРЕДБА №1/22.01.2019г. :

          1. ТРУДОВА МЕДИЦИНА –  3 места

          ​2. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ –  1 място

          3. КОНСУЛТАНТ ПО КЪРМЕНЕ И ЗДРАВОСЛОВНО И ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ –   2 места   

 

       Документи ще се приемат от 06.04.2020г. – 24.04.2020г.в отдел СДО,ет.1,ст.1

Необходими документи  :

  1. Копие на диплома за висше образование с приложението.
  2. Копие на удостоверение от БЛС.
  3. Копие на свидетелство за друга специалност /ако има такава/
  4. Такса участие в конкурс по документи – 60 лв.

Comments are closed