Конкурси

ОБЯВА

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  – СТАРА ЗАГОРА  ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ОТ 9/17.11.2020г. ЗА НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО НАРЕДБА №1/22.01.2019г. :
       

          1. ТРУДОВА МЕДИЦИНА – 3 места
          2. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА МЕДИЦИНСКАТА ХИМИЯ – 2 места 

         Документи ще се приемат от 21.12.2020г. – 11.01.2021г. в отдел СДО,ет.1,ст.1
Необходими документи  :
1.    Копие на диплома за висше образование с приложението.
2.    Копие на удостоверение от БЛС.
3.    Копие на свидетелство за друга специалност /ако има такава/
4.    Такса участие в конкурс по документи – 60 лв.

 

Comments are closed