НОВ КУРС

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  – СТАРА ЗАГОРА  ОБЯВЯВА НОВ КУРС:

Тема на курса: „Болки в гърба – диагностика и комплексна рехабилитация“

Ръководител на курса: доц. д-р Руска Паскалева, дм

Дата за начало на курса: 20 април 2017 г.

Място за провеждане на курса: Медицински факултет – гр. Стара Загора

Продължителност: 3 дни

Брой обучавани: 5 – 7

Предназначен за:медицински рехабилитатори, ерготерапевти и кинезитерапевти

Без използване на апаратура

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

1. ⇒Заявление за курс

2. Документ за платена такса – 45 лева

СЕ ПОДАВАТ В

ОТДЕЛ СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

гр. Стара Загора, ул. Армейска 11

тел: + 359  42 664 419; +359 42 664 203

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.00 – 16.00 ЧАСА

или

ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА E-mail: sdo_mf@mf.uni-sz.bg

 

 

 

 

Comments are closed