Катедра Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология

Структура:

 

Ръководител катедра:

Проф. д-р Петър Стефанов Вълканов, дм

 

Академичен състав:

 

Секция Обща и Оперативна хирургия:

Проф. д-р Йовчо Йовчев, дм  

Проф. д-р Александър Юлиянов, дм

Ас. д-р Иван Рачков

Ас. д-р Ален Петров

 

Секция Хирургични болести:

Доц. д-р Ангел Попхаритов, дм

Aс. д-р Филип Хаджипетков

Ас. д-р Георги Минков, дм

Ас. д-р Стоян Николов

Ас. д-р Гео Цировски

 

Секция Неврохирургия:

Доц. д-р Стефан Вълканов, дм

Проф. д-р Петър Вълканов, дм

Ас. д-р Божидар Петров

 

Секция Урология:

Доц. д-р Димитър Шишков, дм

Ас. д-р Иван Овчаров

 

Секция Анестезиология и Спешна медицина:

Доц. д-р Георги Арабаджиев, дм

Доц. д-р Господин Димов, дм

Ас. д-р Полина Талева-Русинова

Ас. д-р Кирил Добрев

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

"Обща и оперативна хирургия"-задължителна дисциплина за студентите от ІІІ курс, специалност "Медицина"

"Хирургични болести" – задължителна дисциплина за студентите от ІV курс, специалност "Медицина"

"Неврохирургия" – задължителна дисциплина за студентите от ІV курс, специалност "Медицина"

"Урология" – задължителна дисциплина за студентите от V курс, специалност "Медицина"

Преддипломен стаж на стажант – лекари

Comments are closed