Катедра Хигиена, Инфекциозни болести и Епидемиология

Адрес:
Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,
тел: +359 42 664 250; +359 42 664 251;+359 42 664 411
факс: +359 42 600 705
 
 
Структура:
Секция Eпидемиология и медицинска паразитология
Секция Инфекциозни болести
Секция Хигиена и медицинска екология 
Секция Професионални заболявания 
Академичен състав:
Секция Eпидемиология 
Ръководител катедра:
Проф. д-р Ирена Младенова – Христова, дм
 
 
 
гл. ас. д-р Марин Минчев Маринов
 
Тонка Динкова Делчева – мед.лаб.
 
      Секция Инфекциозни болести
    
Доц. д-р Лилия Марк. Пекова-Върбанова, дм
 
гл. ас. д-р Валентина Господинова Цанева
 
      Секция Хигиена и медицинска екология
 
Доц. д-р Росица Павлова Делирадева, дм
tel: +359889843463
 
ас. д-р Павлина Любомирова Гидикова
 
ас. д-р Гергана Николаева Сандева
tel: +359889843462
 
Радостина Иванова Георгиева – техник-химия
tel: +359898427502
 

        Секция Професионални заболявания

 
Доц. д-р Магдалена Стефанова Платиканова, дм
tel: +359898678954

Comments are closed