Катедра Физиология, патофизиология и фармакология

Адрес:
Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България
 
 
Ръководител катедра:
       Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм
 
                                  
 
Структура:
  
Секция Физиология
                    
Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм
Сл. тел.: 042 664 318
 
доц. д-р Галина Стоилова Илиева, дм
Сл. тел.: 042 664 318, 042 664 238,
GSM – 0895670503
 
ас. др Катя Йорданова Трифонова
Сл. тел.: 042 664 316
GSM – 0888609344
 
ас. д-р Петя Влашева Хаджибожева
Сл. тел.: 042 664 239
 
ас. д-р Цветелин  Койчев Георгиев
Сл. тел.: 042 664 239
е-mail: phript@gmail.com
 
Бояна Стефомирова Христова – техн.сътрудник
 
 
   Секция Патофизиология
 
              
 
доц.д-р Анелия Александрова Димитрова, дм
 
ас. д-р Росица Василева Сандева
Главен асистент в секция Патофизиология
cл. телефон:664268
 
ас. д-р Станислава Маринова Михайлова
cл. телефон:664268
 

 

 

       Секция Фармакология и кл.фармакология
 
             
 
Доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм
тел: 042 664 310

 

ас. д-р Лилия Жечева Пашова 

 

ас. д-р Камелия Тодорова Соколова

е-mail: camel56@abv.bg
тел: 042 664 310

 

 

ас. д-р Стефан Радев Василев
е-mail: radev.st@abv.bg

 

 

 

ас. д-р Живка Иванова Цокева
тел: 042 664 244
 
 

Comments are closed