Катедра Физиология, патофизиология и фармакология

Адрес:
Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България
 
 
Ръководител катедра:
 
Доц. д-р. Мария Ганева Ганева, дм
       е-mail: mariaganeva@hotmail.com
       тел: 042 664 310
                                  
 
Структура:
  
Секция Физиология
                    
 
Проф. д-р. Анна Найденова Толекова, дм
 
Доц. д-р Галина Стоилова Илиева, дм
       Сл. тел.: 042 664 318, 042 664 238,
       GSM – 0895670503
       е-mail: ilieva.galina@gmail.com
 
гл. ас. д-р. Петя Влашева Хаджибожева, дм
      Сл. тел.: 042 664 239
      е-mail: petia_hadjibojeva@abv.bg
 
гл. ас. д-р. Цветелин  Койчев Георгиев, дм
      Сл. тел.: 042 664 239
      е-mail: phript@gmail.com
 
ас. д-р. Весела Дианова Георгиева
 
Бояна Стефомирова Христова – техн.сътрудник
 
 
   Секция Патофизиология
 
              
 
Проф. Анелия Александрова Димитрова, дм
 
Доц. д-р. Радка Кирилова Тафраджийска, дм
 
ас. д-р. Росица Василева Сандева
Главен асистент в секция Патофизиология
       cл. телефон:664268
       е-mail: rossisandeva@yahoo.com
 
ас. д-р. Дарко Симонов
 

 

 

       Секция Фармакология и кл.фармакология
 
             
 
Доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм
       е-mail: mariaganeva@hotmail.com
       тел: 042 664 310

Доц. Стефан Радев Василев, дм

 

 

       е-mail: radev.st@abv.bg

ас. д-р Лилия Жечева Пашова 

ас. д-р Камелия Тодорова Соколова

       е-mail: camel56@abv.bg      тел: 042 664 310

 

 

ас. д-р Живка Иванова Цокева

       е-mail: jic1973@hotmail.com
       тел: 042 664 244
 
 

Comments are closed