Катедра Пропедевтика на вътрешни болести

Адрес:
6003 гр. Стара Загора
Ул. "Армейска” 11
Тел./Факс: + 359 42 600726

 

ръководител катедра: 

 

Проф. д-р Жулиета Борисова Геренова, дм
 
 
 
 
 
 
Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм​ – ревматолог 
Тел.0887409723
Е-mail: drVladeva@abv.bg
 
ас. д-р Росен Недялков Илиев – асистент
 
 
 
 
 
 
Д-р Таня Алексиева – ревматолог  асистент
Тел.0898979821
Научни интереси:
Автоимунни заболявания
Прогресивна системна склероза и автоимунни заболявания
Morbus Still adultorum
 
 
Д-р Ваня Димова Илиева-Фъртунова – асистент
 
 
Д-р Петя Иванова Гойчева – ендокринолог , асистент
Тел.: 0888868776
 
 
 
 
Д-р Атанас Койчев Койчев – пулмолог , асистент
Тел.: 0888713408
e-mail: koychevn@abv.bg
Научни интереси:
Функционално изследване на дишането
Диагностика и лечение на бронхообструктивните заболявания и белодробните инфекции
 

 

 
 
Д-р Захари Савов Никитов – ендокринолог , асистент
Тел.: 0888713408
 

 

 

 

Учебна дейност:

Академичният състав на катедрата води следните дисциплини:

"Пропедевтика на вътрешните болести" – задължителна за студенти, специалност "Медицина";

"Социално значими ендокринни и метаболитни заболявания" – избираема за студенти, специалност "Медицина";

"Вътрешни болести и терапия – част "Ендокринология" – задължителна за студенти V курс, специалност "Медицина";

"Вътрешни болести и гериатрия – социални аспекти" – задължителна за специалност "Социални дейности" – редовно и задочно обучение

Comments are closed