Катедра Неврология, психиатрия и МБС

 

Структура:

секция Неврология

секция Психиатрия

секция МБС

Академичен състав:

Ръководител катедра:

Проф. д-р Иван Христов Манчев, дмн

 

секция Неврология:

Доц. д-р Велина Иванова Манчева – Ганева

ас. д-р Никола Стоянов Николов

ас. д-р Валентина Вълчева – Сидерова

секция Психиатрия:

ас. д-р Детелина Йорданова Комсийска

секция МБС:

проф. д-р Веселин Асенов Иванов,дм
 
Списък с публикации

ас. д-р Ваня Банчева Славова

Добромира Панайотова Георгиева – мед.лаб.    

Comments are closed