Катедра Микробиология и паразитология

  

 

Академичен състав:

Ръководител катедра:

Проф.д-р Грозданка Т. Лазарова, дм

 

доц. д-р Борислава Гeоргиева Чакърова,дм

ас. д-р Катя Латунова Рачкова

ас. д-р Дарина Радева Руканова

ас. д-р Хубавина Ангелова Дженева

ас. д-р Мариана Желязкова Тенева

ас. д-р Розалина Димитрова Йорданова

мед.лаб. Антоанета Митева Недева 

мед.лаб. Мариaна Димитрова  Рачкова

техн.сътр. Диана Николова Делчева

 

Учебна дейност:

  • "Микробиология" – задължителна дисциплина за студенти ІІ и ІІІ курс, специалност "Медицина"
  • Клинична микробиология – задължителна дисциплина за студенти ІІІ курс, специалност "Медицина"
  • "Рационална антибиотична терапия" – избираема дисциплина за студенти, специалност "Медицина"
  • "Полово – преносими инфекции" – избираема дисциплина за студенти, специалност "Медицина"
  • "Микробиология, паразитология и вирусология" – задължителна дисциплина за специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка"
  • "Нозокомиални инфекции" – избираема дисциплина за специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка"
  • "Рационална антибиотична терапия – съвременни аспекти" избираема дисциплина за специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка"

Comments are closed