Катедра Детски болести

  

 

Академичен състав:

Ръководител катедра:

Проф. д-р Петранка Илиева Чакърова, дм

ас. д-р Румен Александров Маринов

ас. д-р Румен Иванов Чакъров

ас. д-р Емилия Стамболова Костадинова, дм

ас. д-р Марлена Димитрова Панайотова

ас. д-р Добромир Любомиров Лазаров

ас. д-р Ивелина Божкова Божкова

ас. д-р Иван Трифонов Иванов

 

Учебна дейност:

  • "Детски болести" – задължителна учебна дисциплина за специалности "Медицина", "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Социални дейности"
  • Преддипломен стаж по "Детски болести"

Comments are closed