Катедра Акушерство и гинекология

     

Академичен състав: 

Ръководител катедра:

Доц. д-р Миролюба Здр.Тодорова-Калайджиева, дм

Проф. д-р Лъчезар Николов Лазаров, дм

Доц. д-р Иван Трифонов Иванов, дм

Доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров, дм

ас. д-р Иван Тодоров Тодоров

ас. д-р Веселина Христова Цанкова

ас. д-р Мария Ангелова Ангелова

ас. д-р Илиана Михайлова Колева-Коркелиа

ас. д-р Силвия Христова Мангърова

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

 

"Акушерство и гинекология" – задължителна дисциплина за студенти ІV и V курс, специалност "Медицина"

"Акушерство и гинекология" – задължителна дисциплина за студенти ІІІ курс, специалност "Медицинска сестра"

"Акушерство" – задължителна дисциплина за студенти І, ІІ и ІІІ курс, специалност "Акушерка"

"Гинекология" – задължителна дисциплина за студенти І, ІІ и ІІІ курс, специалност "Акушерка"

Преддипломен стаж

Comments are closed