Контакти

Тракийски университет,Mедицински факултет
гр. Стара Загора, 6000
ул. "Армейска"  № 11
тел. адм. секретар: 042/ 664 200

факс: 042/ 600 705
е-mail: decan@mf.uni-sz.bg

Comments are closed