Администрация

Специализирана администрация

Учебен отдел
Инспектор „Медицина”  и "Управление на здравните грижи":
                  
         ет.1 , ст.3, тел. 042 664 209            

 

Старши експерт УО "Медицинска сестра" и "Акушерка"
         Ася Димитрова                              e-mail: a.dimitrova@mf.uni-sz.bg
ет.1, ст.3, тел. 042 664 209                          e-mail: asya.dimitrova@trakia-uni.bg

 

Старши експерт УО "Социални дейности" – бакалаври и магистри:
         Иванка Минчева                          e-mail:  imincheva@mf.uni-sz.bg
ет.1, ст.4, тел. 042 664 333                         e-mail:  ivanka.mincheva@trakia-uni.bg

 

Старши експерт УО и "Чуждестранни студенти":
         Милка Цвяткова                          e-mail: academ@mf.uni-sz.bg
ет.1, ст.4, тел. 042 664 204                        e-mail: milka.tsvyatkova@trakia-uni.bg

 

Старши експерт Учебен отдел
          Л.Томова                                   e-mail: tomova@mf.uni-sz.bg
ет.2, ст.19, тел. 042 664 458                       e-mail:  lyubka.tomova@trakia-uni.bg

 

Старши експерт „Качество на обучението”  
Мая Златева                                        e-mail: maya.zlateva@trakia-uni.bg
ет.2, ст.17, тел. 042 664 430               

 

Отдел СДО

 

Ръководител СДО
Проф.д-р. Господинка Пракова, дм
ет.1 ст.1 тел. 042 664 203 
e-mail: gospodinka.prakova@trakia-uni.bg

 

Старши експерт СДО
Свилена Дамянова
ет.1, ст.1, тел. 042 664 203
e-mail: sv.damyanova@mf.uni-sz.bg

 

 

Научен отдел

Организатор НУД
Даня Лесинска
ет.2, стая 18, тел 042 664 468
e-mail: danya.lesinska@trakia-uni.bg

 

Органицатор НУД
Атанасула Турлуми
ет.2, стая 34, тел. 042 664 420
e-mail: atanasula.turlumi@trakia-uni.bg

Обща администрация

Финансово-счетоводен отдел

Главен счетоводител : Св. Маркова
ет.1, ст.2, тел. 042 664 213                            

 

Счетоводител Христо Михов
ет 1, ст. 7, тел. 042 664 466

 

Счетоводител Юлия Колева
ет.1, ст.7, тел. 042 664 466

 

Счетоводител  Мартина Вътева
ет.1, ст. 6, тел. 042 664 416

 

Счетоводител
ет.1, ст. 6, тел. 042 664 466
 

 

Административно стопанска дейност

Старши експерт Стопанска дейност: Весела Янчева                  e-mail:  vesela_mf@abv.bg
ет.2, ст. 20, тел. 042 664 208, 042 664 460         

 

Старши експерт Международни програми  – ERASMUS+ програма и проекти:

Антон Манолов
ет.2, ст. 20, тел. +359 42 664 208, +359 42 664 460, факс +359 42 648052

e-mail: anton.manolov@trakia-uni.bg

 manolov@mf.uni-sz.bg

 manolov_mf@abv.bg

 

Senior expert international relationship – ERASMUS + program:

Mr Anton Manolov
floor. 2, room 20, tel. +359 42 664 208, +359 42 664 460, fax +359 42 648052

e-mail: anton.manolov@trakia-uni.bg  

 manolov@mf.uni-sz.bg

 manolov_mf@abv.bg

 

Началник отдел ТРЗ 
ет.1, ст.8, тел. 042 664 221

 

Зав.личен състав М. Димитрова
ет.1 ст.9 тел. 042 664 412

 

Comments are closed