Администрация

Специализирана администрация

Учебен отдел
Инспектор „Медицина”  и "Управление на здравните грижи":
         Лия Николаева Стоилкова            e-mail: liyastoilkova@mf.uni-sz.bg
         ет.1 , ст.3, тел. 664 209               е-mail: liya.stoilkova@trakia-uni.bg

 

Старши експерт УО "Медицинска сестра" и "Акушерка"
         Ася Димитрова                              e-mail: a.dimitrova@mf.uni-sz.bg
ет.1, ст.3, тел. 664 209

 

Старши експерт УО "Социални дейности" – бакалаври и магистри:
         Иванка Минчева                          e-mail:  imincheva@mf.uni-sz.bg
ет.1, ст.4, тел. 664 333                         e-mail:  ivanka.mincheva@trakia-uni.bg

 

Старши експерт УО и "Чуждестранни студенти":
         Милка Цвяткова                          e-mail: academ@mf.uni-sz.bg
ет.1, ст.4, тел. 664 204                        e-mail: milka.tsvyatkova@trakia-uni.bg

 

Старши експерт Учебен отдел
          Л.Томова                                   e-mail: tomova@mf.uni-sz.bg
ет.2, ст.34, тел. 664 458                       e-mail:  lyubka.tomova@trakia-uni.bg

 

Старши експерт „Качество на обучението”  
Илиана Павлова                                   e-mail: pavlova@mf.ui-sz.bg
ет.2, ст.17, тел. 664 205

 

Инспектор СДО
Росен Димитров
ет.1, ст.1, тел 042 664 203
e-mail: rosen_dimitr@abv.bg

 

Старши експерт СДО
Свилена Дамянова
ет.1, ст.1, тел 042 664 203

 

 

Научен отдел

Организатор НУД
Даня Лесинска
ет.2, стая 18, тел 042 664 468

 

Органицатор НУД
Атанасула Турлуми
ет.1, стая 14, тел. 042 664 420

Обща администрация

Финансово-счетоводен отдел

Главен счетоводител : Св. Маркова
ет.1, ст.2, тел. 664213                            

 

Счетоводител Христо Михов
ет 1, ст. 7, тел. 042 664 466

 

Счетоводител Юлия Колева
ет.1, ст.7, тел. 042 664 466

 

Счетоводител  Мартина Вътева
ет.1, ст. 6, тел. 664 416

 

Счетоводител
ет.1, ст. 6, тел. 664 466
 

 

Административно стопанска дейност

Старши експерт Стопанска дейност: Весела Янчева                  e-mail:  vesela_mf@abv.bg
ет.2, ст. 20, тел 664 208, 664 460         

 

Старши експерт Международни програми и проекти : Антон Манолов
ет.2, ст. 20, тел 664 208, 664 460, факс 042 648052

 

Началник отдел ТРЗ 
ет.1, ст.8, тел. 664 221

 

Зав.личен състав М. Димитрова
ет.1 ст.9 тел. 664412

 

Comments are closed