Фирма „Аякс“ обявява стажантска програма по свиневъдство

     Фирма „Аякс“ е най-големия производител на угоени свине в България. Компанията е с 25 годишен опит и утвърдени практики в бранша. Разполага с три свинекомплекса – два в старозагорските села Пъстрен (50 000 животни) и Боздуганово (20 000 животни) и един в с. Козлодуйци (до гр. Добрич) (94 200 животни). Организацията има и два фуражни завода, както и собствена кланица, транжорна, месопреработвателен цех и верига от магазини за месо. В компанията работят специалисти в областта на зооинженерството; ветеринарната медицина, инженери и високо квалифициран персонал.
     Тази година „Аякс“ дава възможност на млади специалисти да видят и участват на практика в дейността  на  фермата.
     Стажантската програма е насочена към студенти, завършили трети курс на обучение или дипломирани бакалаври, както и магистри, които се обучават в професионалните  направления: „Зооинженерство“, „Ветеринарна медицина“ и „Животновъдство”.
     Предлагат се работни места в свинекомплексите, като има осигурен транспорт.
     Основните дейности на стажа са подпомагане процесите във фермата и полагане на грижи за оглеждането на животните. Участието в програмата гарантира:
  • Натрупване на ценен практически опит в сферата на свиневъдството;
  • Реална възможност за посещение и запознаване с добрите практики в утвърдени датски ферми;
  • Уникална възможност за реално упражняване на натрупаните знания;
  • Усвояване на нови знания и умения, работейки в съвременно оборудвана ферма;
  • Заплащане за времето на стаж;
  • Възможност да се включат в работата на различните отдели в комплекса, под пряко наблюдение на ментор;
  • Безплатна храна, транспорт и осигурено работно облекло.
 
За кандидатстване по тази програма е необходимо да ни предоставите автобиография на: k.dineva@ajaxgroup.bg и ние ще се свържем с Вас. За комуникация с нас, можете да свържете на тел. номер: 042 63 66 99.

Comments are closed