Фирма “АЯКС” обявява работна позиция за Зооинженер

     Фирма АЯКС е лидер в свиневъдството на българския пазар. В нашите структури работят над 500 човека. Компанията оперира на българския и международен пазар като собственик на 4 свинекомплекса, фуражни заводи, верига месарски магазини и колбасарски цехове.
     За своите производствени нужди, компанията търси мотивиран и отговорен специалист за позицията ЗООИНЖЕНЕР.
     Задължения и отговорности:

 • Организира и контролира производствения процес по звена;
 • Отговаря за движението на животните и правилното им отглеждане;
 • Отговаря за разпределението на фуража – вид и количество, по направления;
 • Контролира храненето на животните по сектори;
 • Следи параметрите на микроклимата в помещенията;
 • Изготвя справки и отчети.

     Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование – специалност Зооинженер;
 • Опит на подобна позиция не се изисква;
 • Много добри организационни умения;
 • Коректност, отговорност, лоялност;

     Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Допълнителен социален пакет;
 • Възможност за развитие.

     Ако считате, че отговаряте на нашите изисквания и за Вас е предизвикателство да докажете своята компетентност, знания и умения на тази позиция, моля изпратете ни на: k.dineva@ajaxgroup.bg Вашите документи за кандидатстване:

 • Автобиография.
 • Актуална снимка.

     Вашата кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
     Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на българското законодателство и ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и използвани единствено за целите на настоящия подбор.
     По отношение на GDPR 2016/679 давате съгласието си личните данни, включени в автобиографията / резюмето, да бъдат обработени за целите на подбора в компанията.

Comments are closed