Учебни графици за ОКС “МАГИСТЪР” – двугодишни програми, приравнителни дисциплини

На страницата на АФ са качени учебните графици за зимен семестър учебна 2020-2021 година ОКС "МАГИСТЪР" – двугодишни програми, приравнителни дисциплини.

Comments are closed