Учебни графици

На страницата на АФ са публикувани учебните графици за зимен семестър учебна 2022-2023 година ОКС "МАГИСТЪР" едногодишни програми.

Comments are closed