Учебен график зимен семестър учебна 2020-2021 година ОКС “МАГИСТЪР”

На страницата на АФ са качени учебните графици за зимен семестър учебна 2020-2021 година ОКС "МАГИСТЪР".

Comments are closed