Указания за онлайн обучение на специалностите от първи курс задочно обучение в АФ

Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Задочно обучение

Първи курс

Зимен семестър

Специалност

Курсов ръководител

контакт

Зооинженерство

гл. ас. д-р Христо Луканов

+359898419751

hristo.lukanov@trakia-uni.bg

Аграрно инженерство

Рибовъдство и аквакултура

ЕООС

ас. Роксана Минева

+359878252483

r.mineva@abv.bg

Агрономство

ЕМК

   Във връзка с особеностите на началния курс и задочната форма на обучение е желателно да бъде проведена среща във виртуална среда на студентите по специалности с техните курсови ръководители, което може да стане чрез платформата Google Meet, както следва (влизането във виртуалната стая може да стане, чрез копиране на линка и поставянето му в използвания от вас интернет браузър или чрез поканите изпратени на електронните пощи):

Специалност

Линк

Времеви интервал

Зооинженерство

meet.google.com/ugg-raup-jjq

06.01.2021 г. от 18:00 до 18:30 часа

Аграрно инженерство

meet.google.com/mqu-pgty-une

06.01.2021 г. от 18:30 до 19:00 часа

Рибовъдство и аквакултура

meet.google.com/yhm-gbdj-vro

06.01.2021 г. от 19:00 до 19:30 часа

ЕООС

meet.google.com/vrq-nwyk-roy

07.01.2021 г. от 18:00 до 18:30 часа

Агрономство

meet.google.com/sqt-euog-vzf

07.01.2021 г. от 18:30 до 19:00 часа

ЕМК

meet.google.com/ykt-jsfh-crq

07.01.2021 г. от 19:00 до 19:30 часа

   Поради специфичната епидемиологична обстановка в страната и свързаните с нея последствия върху протичането на обучението на студенти в Тракийски университет е необходимо използването на електронната платформа: Тракийски електронен университет, достъпна на: https://edu.uni-sz.bg/

   Използването на Тракийски електронен университет от студентите става чрез въвеждане на потребителско име и парола. Паролата за достъп е ЕГН на съответния студент, която след успешно влизане в профила може да бъде сменена с друга. Потребителското име е уникалният код, който завършва с цифрите от факултетния номер на студента, както следва:

Стъпки за вход в Тракийски електронен университет

Стъпка 1: От интернет браузъра влизате в сайта по ключова дума „Тракийски електронен университет“ или директно с линк: https://edu.uni-sz.bg/

или:

Стъпка 2: и при двата начина ще се отвори началната страница на Тракийски електронен университет. Трябва да бъде активиран бутон „Вход“, който се намира най-горе и вдясно на страницата.

Стъпка 3: В двете полета в средата на страницата трябва да бъдат въведени потребителско име (вашият уникален номер, включващ в себе си факултетния номер, NB!!!виж таблицата по-горе!!!) и парола (вашето ЕГН, видно в личната карта и акта за раждане!). След попълване и на двете полета се натиска бутон „Вход“.

Стъпка 4: След успешно влизане в платформата избирате иконата на Аграрен факултет:

Стъпка 5: След успешно влизане в електронната платформа на Аграрен факултет излиза списък с електронни курсове. Имате две опции, или през прозореца „Търсене“ да напишете съответната дисциплина по учебната програма (актуалните програми са достъпни на http://uni-sz.bg/truni2/), за по-бързо намиране, или да я потърсите в списъка по-долу.

Стъпка 6: По програма например е дисциплината „Въведение в аграрния сектор“, след откриването ѝ се отваря съответната дисциплина (чрез двукратно кликване с левия бутон на мишката). Излиза следният прозорец, като се натиска бутона „Запишете ме“:

Стъпка 6: В някои дисциплини може директно да се премине към съдържанието им, а в други се изисква вписване от страна на съответния преподавател. В посочения пример има директно включване в дисциплината. При дисциплина, за която се изисква вписване трябва да отговорника на курса или курсовия ръководител (при все още неналичен отговорник) да се свърже с преподавателя за вписване на целия поток.

 

При проблеми с използването на електронната система на университета може винаги да направите запитване на поддръжката на платформата на: support@trakia-uni.bg, който имейл е виден и най-долу вдясно на страницата на Тракийски електронен университет.

Comments are closed