Уверение по електронна поща

     Изтеглете и отворете уверението с Adobe Acrobat Reader, попълнете полетата оградени с червено и запишете със "Save As". Попълненото уверение изпратете на някой от следните имейл адреси: 

  •  ОКС “Бакалавър” специалности „Зооинженерство”, „Агрономство” и „Агрономство (Етерично-маслени култури)” diana.dineva@trakia-uni.bg  
  • ОКС “Бакалавър” специалности „Аграрно инженерство”, "Екология и опазване на околната среда" и „Рибовъдство и аквакултура” lina.popova@trakia-uni.bg 
  • ОКС “Магистър” nina.peneva@trakia-uni.bg

Comments are closed