ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО НП „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“ С ПРОЕКТ „GREENANIMO”.

   РЕКТОРЪТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕТСИТЕТ ДОЦ. ДОБРИ ЯРКОВ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ С МОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „GREENANIMO”. КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА Е ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, А ПАРТНОРИ СА ЕКИПИ ОТ СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИ  УЧЕНИ ОТ INRAE – ФРАНЦИЯ И SRUC – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

   Участници в проекта са учени от аграрен и ветеринарно-медицински факултет, с ръководител проф. Светлана Георгиева.

   Целта на проекта е да се повиши научно-техническият капацитет на утвърдени  учени, млади учени,  докторанти и постдокторанти от  ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, чрез добре разработен и последователен план за трансфер на знания и обмен на най-добрите практики, създадени и прилагани от изследователските институции на партньорите INRA (Френски национален институт за селскостопански изследвания) Франция и SRUC (Шотландски селски колеж).

   Подобреният капацитет на учените от ТРУ ще  доведе до генериране на нови научно-технически цели при изследванията, свързани с производството на месо и месни продукти, нови идеи за устойчивото производство на храни, използващи традиционни и агро-екологични модели в говедовъдството и овцевъдството, с цел да бъде увеличен българския капацитет в производството на месо, прогнозиране и оценка на качеството на месото.

   За реализиране на целите на проекта ще бъдат изградени научни мрежи за практически ориентирани изследвания и иновации в първичното производство на говеждо и овче месо. Дългосрочната визия за развитието на пасищното животновъдство в България може да бъде постигната чрез прилагане на интердисциплинарен научен подход, включващ биологични и хранителни науки, физика и инженерни науки, и др.,  както и чрез тясно взаимодействие между индустрията и академичните среди.

Comments are closed