Съобщение

     Във връзка със заповед 1107/12.05.2020 г. на Ректора на ТрУ, се отлагат насрочените присъствени дати – от 14.05.2020 г. до 31.05.2020 г., на изпитите на студентите от задочно обучение на АФ. Изпитите ще бъдат проведени след втората половина на месец юни.

Comments are closed