Стартира обучението на студенти за придобиване на правоспособност водач / категория Твк

     Първите 12 курсиста преминаха своето практическо обучение. Набирането на нови желаещи за придобиване на правоспособност продължава.
     Тракийски университет в партньорство с Автошкола „Паунов“ – гр. Стара Загора стартира съвместна инициатива за обучение на студенти в категория Твк (колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини). На 25.11.2022 г. доц. д-р инж. Галин Тиханов от катедра „Аграрно инженерство“ проведе първото практическо обучение на полигона на автошколата в с. Могила. В рамките на обучението студентите усвоиха основните практически умения за подготовката на тракторите и земеделските машини с оглед извършване на конкретни технологични операции. Курсистите придобиха умения за самостоятелна работа с машинно-тракторни агрегати и извършване на необходимите технически регулировки на земеделските машини. Студентите проявиха особен интерес и ентусиазъм по време на реалните кормилни часове и извършването на технологичните операции в реална работна среда.        Практическите занимания бяха изключително полезни за тях, тъй като през декември предстои явяването им на практически изпит за придобиване на правоспособност.
     Доц. Тиханов благодари на Ректорското ръководство за оказаното съдействие при организиране на новия формат практическо обучение на студентите, тъй като е изключително важно студентите да упражняват придобитите теоретични знания в реална производствена среда.
 
     Ако желаете да придобиете правоспособност за работа със земеделска и горска техника при преференциални условия, можете да се обърнете за допълнителна информация можете към  доц. Галин Тиханов,  тел. 0885 584 370, e-mail galin.tihanov@trakia–uni.bg или към гл. ас. Галя Христова, тел. 0894 678410, e-mail galina_jam@yahoo.com

Comments are closed