Среща с преподаватели от Uludag University, Bursa, Република Турция

    Аграрният факултет на Тракийски университет е домакин на среща за сътрудничество и разширяване на контактите в областта на образованието и науката с Uludag University, Bursa, Република Турция. За периода на посещение на колегите от университета в Uludag, 15.05. – 19.05.2017 г., са предвидени срещи с ръководството и катедрите на факултета, на които да се обсъдят бъдещите съвместни дейности и проекти.

Comments are closed