Резултати от рейтинговото проучване на висшите училища за 2022 г.

         Уважаеми колеги,

     Имам удоволствието да Ви поздравя с резултатите от рейтинговото проучване на висшите училища за 2022 г., според което професионалните направления в Аграрен факултет за поредна година заемат водещи позиции.
     С признателност за усърдно полаганите усилия през годината на всеки един от Вас!
 
Декан на Аграрен факултет
Проф. д-р Димитър Панайотов

Comments are closed