Покана за “Отчетно изборно събрание на Съюза на зооинженерите в България”

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА

ЗООИНЖЕНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми  Колеги,

На 30 ноември (петък) 2018 г. от 11.00 ч. в зала №1 на Тракийски Университет, АФ – гр. Стара Загора, ще се проведе "Отчетно изборно събрание на Съюза на зооинженерите в България" при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на НСЗБ;
  2. Отчет за дейността  на Контролния съвет;
  3. Промени в Устава на НСЗБ;
  4. Избор на   УС, КС, Председател и Секретар на НСЗБ;
  5. Прием на нови членове;
  6. Други.

                    Най-учтиво Ви каним да вземете участие!

С уважение:                                     

Председател – Георги Йорданов

Comments are closed