Откриване на учебната 2019/2020 за студентите от ОКС „Бакалавър“ – задочно обучение.

   Днес, 13.01.20120 г. в Аудитория 1 на Аграрен факултет беше открита учебната 2019/2020 за студентите от ОКС „Бакалавър“ – задочно обучение.
   Приветствие към студентите направиха Декана на АФ – доц. д-р Димитър Панайотов и Зам.-Ректора по учебна дейност на ТрУ – доц. д-р Нели Грозева.
 

Comments are closed