Общо събрание на Аграрен факултет

На 10.05.2022 г. се проведе Общо събрание на Аграрен факултет. По т. 1 от дневния ред бе приет Проект на Правилник за устройство, дейност и управление на Аграрен факултет. 

Протокол от Общо събрание на АФ

Comments are closed