НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „АГРАРНА НАУКА, ЕКОЛОГИЯ И БИЗНЕС ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, 25-26 Май 2017, СПА Хотел „Калиста“****, Старозагорски минерални бани

     На 25 и 26 май 2017 г. в СПА Хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани се проведе традиционната за Аграрен Факултет при Тракийски университет НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „АГРАРНА НАУКА, ЕКОЛОГИЯ И БИЗНЕС ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.
     Конференцията беше открита с два пленарни доклада:
  • Професор  Hocquette  от института INRA – Франция на тема: „Research on herbivores at Inra-Clermont-Ferrand“  и
  • Професор Yalcin Kaya от Турция на тема: „Key issues for profitable sunflower production in drylands“
     Гости на конференцията бяха проф. Г. Михайлова – Зам. Ректор на Тракийски университет, проф. д-р Наско Василев  – Зам. Ректор на ТрУ, доц. д-р Дарина Заимова, Зам. Ректор на ТрУ, проф. д-р Тоня Георгиева-Зам. Декан на факултет по Агрономство в Аграрен университет гр. Пловдив; проф. д-р Н. Костадинова и проф. дмн В. Видев – Декан и Зам. Декан на Стопански факултет; доц. д-р П. Георгиев – Зам. Декан на Ветеринарномедицински факултет; Ректори и Декани на университети в страната; Директори на научни институти; Ръководители на фирми от аграрния бизнес, преподаватели и студенти от Аграрен факултет.
     На конференцията бяха представени 52 научни доклада и 53 постера от учени от България, Франция, Великобритания, Полша, Румъния, Македония, Иран, Турция и Китай.
     Научната конференция беше проведена в пет секции: ”Животновъдни науки”, „Растениевъдни науки”, „Екология, околна среда и качество на храните”, „Аграрна техника и технологии” и „Студенти и докторанти“. 
     Партньори на Аграрен факултет и спонсори на научната конференция на 25-26 май 2017г. бяха:

Comments are closed