Нагараждаване на победителите и участниците в конкурса на „ЕВРО ФЕРТ“ АД

     Днес 26.06.2017г. в 12.00 ч. в Заседателна зала „Проф. Д. Димов“ в Ректората на Тракийски университет, „ЕВРО ФЕРТ“ АД и декана на АФ нагарадиха победителите и участниците в двете направления на конкурса за студенти: „Изготвяне на план за балансирано торене“ и „Нуждата на растенията от азотно торене – ползи и приложение“.

 

Comments are closed