Младежи за околната среда!

На 11.11.2022 г. студенти от специалности Зооинженерство и ЕООС участваха във възстановяване на крайречните гори край река Марица.

Comments are closed