Двама бъдещи агрономи опознават технологията за производство на торове в „Неохим“ АД

     Вече повече от седмица двамата студенти от специалност „Агрономство“ от Аграрен факултет на Тракийски университет – Стара Загора са на стаж в „Евро Ферт“ АД. Те спечелиха конкурса, обявен от компанията за търговия си минерални торове, като изготвиха разработки в две направления: „Сравнителни характеристики на амониевия нитрат с останалите азотни торове“ и ,,Смесени NP и NPK торове – пълноценен източник на хранителни елементи“. А наградата, която получиха за труда си е платен едномесечен стаж в „Евро Ферт“ АД.
     Студентите имат възможността да се запознаят с производствените процеси на инсталациите за амониев нитрат, смесени торове и др., които функционират на територията на торовия производител „Неохим“ АД. Към момента Василена Тодорова и Антон Каленов от Тракийски университет – Стара Загора успяха да преминат подробен инструктаж за правилата за безопасност, които трябва да спазват на територията на димитровградския торов производител, да се запознаят със съществуващите производствени мощности в „Неохим“ АД и взаимовръзката между тях, както и с основните използвани суровини и крайните продукти. Първоначално те бяха посрещнати от председателя на Съвета на директорите на „Евро Ферт“ АД г-н Йордан Стойков. По-късно посетиха „Химическа водоочистка“, където научиха подробности за технологията за получаване на химически чиста вода. В „Неутрализационна станция“ присъстваха на лекция, изнесена от инж. Господин Колев, за пречистване на отпадните води от химическото производство. Инж. Валентин Канев от цех „Кислороден и газов“ запозна студентите с технологията на производство на азот и кислород. С присъщото за възрастта си любопитство, бъдещите агрономи „попиват“ информацията, която им бе поднесена.
     През следващите дни те ще посетят цеховете за производство на амоняк, азотна киселина, амониев нитрат, амониев бикарбонат, течен въглероден диоксид, смесени торове, както полета с различни насаждения и др.
 
     

Comments are closed