Дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна сесия, Държавни изпити и защити на летни учебни практики и преддипломни стажове

Ликвидационна сесия – 9, 10 и 11 септември 2020 г.

Начало на учебната година – 14.09.2020 г.

Перманентни дати – 11.12.2020 г., 05.03.2021 г. и 10.05.2021 г.

Практики и стажове – редовна сесия:

Предаване на доклади – 08.09 – 11.09.2020 г.

Защита на стажове и преддипломен стаж – 14.09 – 18.09.2020 г.

Практики и стажове – поправителна сесия:

Предаване на доклади – 22.02 – 26.02.2021 г.

Защити на доклади – 01.03 – 05.03.2021 г.

  • Държавни изпити

1. Редовна сесия

ОКС “Бакалавър

– Държавен теоретичен изпит – 24.09.2020 год.

–  Защита на дипломни работи – 25.09.2020 год.

ОКС “Магистър

– Държавен теоретичен изпит – 08.10.2020 год.

– Защита на дипломни работи – 09.10.2020 год.

2. Поправителна сесия

ОКС “Бакалавър

– Държавен теоретичен изпит – 11. 03.2021 год.

–  Защита на дипломни работи – 12.03.2021 год.

ОКС “Магистър

– Държавен теоретичен изпит – 25.03.2021 год.

– Защита на дипломни работи – 26.03.2021 год.

Comments are closed