Дати задочно обучение изпитна сесия – летен семестър на учебна 2018-2019 год.

На страницата на АФ са качени датите за ОКС "БАКАЛАВЪР", задочно обучение изпитна сесия – летен семестър на учебна 2018-2019 год.

Comments are closed